SiteLock

AKTUALNOŚCI

UREGULOWANIE SUPLEMENTÓW DIETY CZYLI PROJEKT „USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA” – PODDANY KONSULTACJOM PUBLICZNYM.

W dniu 02.01.2023 na stronie RCL ukazał się projekt ustawy o zmianie „Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia” oraz informacja o skierowaniu tego projektu do konsultacji publicznych. Jako Stowarzyszenie postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę do tej ważnej nowelizacji przepisów. W naszej ocenie projekt ten wymaga jeszcze poprawek i doprecyzowania niektórych kwestii. W związku z tym w […]

NOWY ANEKS 21 DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA DOTYCZĄCY IMPORTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

         W związku z publikacją nowego Aneksu Dobrej Praktyki Wytwarzania, dotyczącego importu produktów leczniczych – EU Annex 21 GMP, w lutym 2022 Czytaj tu, który miał być obowiązujący dla wszystkich organizacji/MIA zaangażowanych w import produktów leczniczych do Unii Europejskiej od 21.08.2022r, Stowarzyszenie GRP zwróciło się z pytaniami do Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz do Ministra Zdrowia […]

Annex 11 – Computerised Systems -aktualizacja Załącznika 11

         EMA i PIC/S opublikowały dokument koncepcyjny Czytaj tu, który dotyczy potrzeby aktualizacji Załącznika 11, Systemy komputerowe, przewodnika Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Załącznik 11 jest wspólny dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak również dla organów uczestniczących w Farmaceutycznym Systemie Współpracy Inspekcji (PIC/S). Obecna wersja została wydana w 2011 r. i nie […]