SiteLock

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO GRP

Zapraszamy do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej (GRP – Good Regulatory Practice), poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Formularz deklaracji członkowskiej jest do pobrania tutaj

 

Po wypełnieniu deklaracji prosimy o przesłanie jej skanu, wraz z podpisami dwóch osób wprowadzających e-mailem na adres: biuro@grp.org.pl.

Odpowiedź będzie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania przez GRP prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej e-mailem.