SiteLock

MISJA

Misją Stowarzyszenia GRP jest tworzenie, wspieranie i propagowanie zasad etyki i rzetelności
w praktyce regulacyjnej. (w branży farmaceutycznej)

 

Celem Stowarzyszenia GRP jest:
a) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wprowadzaniu w życie
dobrej praktyki regulacyjnej w branży farmaceutycznej;
b) stworzenie platformy wymiany informacji dotyczących spraw regulacyjnych w branży
farmaceutycznej;
c) upowszechnianie wiedzy z zakresu spraw dotyczących regulacji prawnych związanych z
badaniem, rejestracją, wytwarzaniem i obrotem produktów leczniczych, wyrobów
medycznych oraz produktów pokrewnych;
d) wspieranie kształcenia specjalistów dla branży farmaceutycznej;
e) poszerzanie kompetencji zawodowych pracowników branży farmaceutycznej;
f) przyczynianie się do stworzenia forum do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy
podmiotami w branży farmaceutycznej oraz wspieranie osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania;
g) działalność opiniotwórcza w zakresie przepisów prawa i kierunków polityki Państwa
dotyczącej funkcjonowania branży farmaceutycznej;
h) popularyzacja nowoczesnych rozwiązań ułatwiających pracę w branży farmaceutycznej;
i) rozwijanie stałych kontaktów i wymianę informacji między członkami Stowarzyszenia.