SiteLock

NOWY ANEKS 21 DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA DOTYCZĄCY IMPORTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

         W związku z publikacją nowego Aneksu Dobrej Praktyki Wytwarzania, dotyczącego importu produktów leczniczych – EU Annex 21 GMP, w lutym 2022 Czytaj tu, który miał być obowiązujący dla wszystkich organizacji/MIA zaangażowanych w import produktów leczniczych do Unii Europejskiej od 21.08.2022r, Stowarzyszenie GRP zwróciło się z pytaniami do Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz do Ministra Zdrowia w kwestii opublikowanego Aneksu i terminu jego wdrożenia na terenie RP –  Pismo do GIF, Pismo do MZ.

Po otrzymaniu odpowiedzi podzielimy się informacjami na stronie GRP oraz w mediach społecznościowych na Linkedin.

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY