SiteLock

Odpowiedź GIF na pytania GRP dot. Aneksu 21 GMP

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie implementacji Aneksu 21 GMP na terenie RP. Ze zwięzłego pisma dowiadujemy się, że:
– nowelizacja rozporządzenia wciąż jest w trakcie prac legislacyjnych i nieznane są daty konsultacji publicznych czy wejścia nowego rozporządzenia w życie;
– importerzy nie muszą aktualnie przestrzegać wytycznych Aneksu 21 GMP i obowiązuje ich jedynie obecnie ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (nie zawierające w treści aneksu dedykowanego importowi).
W linku wpis dotyczący naszego pisma z pytaniami, a tutaj przeczytasz oficjalną odpowiedź GIF.
Będziemy dalej monitorować sytuację.

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY