SiteLock

Public consultations – Draft M4E(R2) – Common technical document for the registration of pharmaceuticals for human use – Efficacy

7.10.2015

Na stronie European Medicines Agency (EMEA) w celu konsultacji publicznej został opublikowany projekt wytycznej „ICH skuteczność M4E(R2): przegląd kliniczny i podsumowania danych klinicznych Moduł 2, Moduł 5 sprawozdania z badań klinicznych”.

 

źródło: http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500195214&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY