SiteLock

ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes:

Krzysztof Zolbach

Wiceprezes:

Urszula Adamczyk-Rogozińska

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Sielicka

Marta Banaszczyk-Ruś

Wojciech Glonek