SiteLock

ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes:

Krzysztof Zolbach

 

Członkowie Zarządu:

Marta Banaszczyk-Ruś

Joanna Malczak

Agnieszka Sielicka

Mateusz Szamałek