SiteLock

Szkolenie z prezentacji biznesowych „Ekspert ma głos” 3.12.2019

Matematyka jest królową nauk, a umiejętność przemawiania królową/królem kompetencji biznesowych. Siła oddziaływania poprzez słowo jest potężna. W ten właśnie sposób od wieków liderzy prowadzili za sobą tłumy, wytyczali ścieżki, przecierali szlaki.

Szkolenie ma na celu przekazanie najlepszych praktyk służących budowaniu autorytetu oraz pozycji eksperckiej poprzez słowo.

Silny autorytet i pozycja eksperta natomiast to bardzo istotny element budowania marki osobistej tak wewnątrz firmy jaki i na rynku. Osoby o silnej marce skuteczniej kierują swoją karierą i szybciej awansują niż osoby, które giną w tłumie. 

Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali z kamerą i przed kamerą. Nagranie będzie służyło wsparciu informacji zwrotnej jak i pokazaniu różnic między prezentacją przed bezpośrednio obecną publicznością, a publicznością przed monitorami.

  1. Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  1. Uczestnicy nabędą umiejętności

 III. Pogłębią kompetencje związane z:

Zapisz się tutaj

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY