SiteLock

WIADOMOŚCI 10-14.04.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, poniedziałek 10/04/2017
LEWIATAN: Gdy apteki będą tylko dla aptekarzy wzrosną ceny leków
Rzecznik NIA: wypowiedź prezesa Klimczaka zbyt emocjonalna. Apelujemy o spokój
IGWPAiA: Apel o wspólne działania społeczne w sprawie apteki dla aptekarza

 

Serwis informacyjny, wtorek 11/04/2017
URPL: Decyzje dotyczące skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: styczeń-marzec 2017
Wspólne stanowisko organizacji branżowych w związku ze skierowaniem do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1319) – w zakresie długości obowiązywania decyzji refundacyjnej
URPL: Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu Współpracy Bliźniaczej w Republice Mołdawii

 

Serwis informacyjny, środa 12/04/2017
LEWIATAN: Apel do senatorów o odrzucenie ustawy dotyczącej aptek
NIA: „Apteka dla Aptekarza” przywraca konstytucyjność oraz zgodność regulacji z prawem UE

 

Serwis informacyjny, czwartek 13/04/2017
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
GIF: Decyzja nr 29/WC/2017 – Prokit
GIF: Decyzja nr 28/WC/2017 – Polcrom
Nowy zarząd Izby POLMED: wzmocnienie rozwoju kluczowych obszarów działalności Izby
MZ: Poselska nowelizacja prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków
MZ: Program Leki 75+ z korzyścią dla pacjentów

 

Serwis informacyjny, piątek 14/04/2017
URPL: Informacja z dnia 14.04.2017 r. w sprawie aktualizacji informacji z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącej oceny środków gadolinowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego
URPL: Informacja z dnia 14.04.2017 r. w sprawie oceny bezpieczeństwa leku Uptravi
ZPP: Apel do Senatorów o wprowadzenie poprawek łagodzących skutki ustawy
AOTM: Protokół nr 10/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 13 marca 2017 roku
AOTM: Protokół nr 8/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 27 luty 2017 roku
URPL: Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2017 r.
GIF: Decyzja nr 4/WS/2017 – Albiomin 20%
GIF: Sukces polskiej inspekcji wytwarzania

 

Serwis prawny, projekty
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (ZSMOPL) – wersja przekazana do SKRM
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne – wersja przekazana do Senatu
POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY