SiteLock

WIADOMOŚCI 25.10-06.11.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, poniedziałek 06/11/2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Serwis informacyjny, wtorek 31/10/2017

Trzecie Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu Współpracy Bliźniaczej finansowanego ze środków Unii Europejskiej, pt. „Wzmocnienie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych jako agencji regulacyjnej w dziedzinie leków, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej”

Podpisanie Porozumienia o zachowaniu poufności w wymianie informacji pomiędzy URPLWMiPB a MHLW oraz PMDA, 12 Szczyt Szefów Agencji Leków oraz spotkanie Międzynarodowej Koalicji Władz Regulujących Produkty Lecznicze w Japonii

Serwis informacyjny, piątek 27/10/2017

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

Informacja Prezesa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych przez podmioty odpowiedzialne za pośrednictwem systemu EudraVigilance

Importerzy równolegli muszą przypominać o korzyściach

Serwis informacyjny, czwartek 26/10/2017

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie protestu lekarzy-rezydentów

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2017

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY