SiteLock

WIADOMOŚCI 13-17.03.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, wtorek 14/03/2017
URPL: Informacja z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zawartości Suplementu 9.1 do dziewiątego wydania Farmakopei Europejskiej
PEX: Rynek apteczny po 13 dniach marca 2017 roku
URPL: Inauguracja projektu współpracy bliźniaczej w obszarze leków i wyrobów medycznych wspieranego przez Unię Europejską

 

Serwis informacyjny, środa 15/03/2017
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
NIA: „Afera” z białym fartuchem w tle?
NFZ: Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację – styczeń 2017 r.

 

Serwis informacyjny, czwartek 16/03/2017
POLMED: Rada UE przyjęła projekty nowych regulacji unijnych w zakresie wyrobów medycznych
Izba POLMED o działaniach antykorupcyjnych w systemie ochrony zdrowia i zmianach w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym
URPL: Informacja z dnia 16.03.2017 r. w sprawie oceny środków gadolinowych stosowanych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego

 

Serwis informacyjny, piątek 17/03/2017
AOTM: Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 13 luty 2017 roku
INFARMA: Znacznie więcej niż medycyna – Pod tym hasłem odbył się w Katowicach II Kongres Wyzwań Zdrowotnych

 

Serwis prawny, projekty
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 – rozporządzenie podpisane

 

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY