SiteLock

WIADOMOŚCI 20-24.02.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, poniedziałek 20/02/2017
GIF: Decyzja nr 13/WC/2017 – Cetraxal
GIF: Wykaz podmiotów wskazanych do inspekcji planowych w 2017 roku
MZ: Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 r.
NIA: Środowisko medyczne popiera projekt zmian w prawie farmaceutycznym

 

Serwis informacyjny, wtorek 21/02/2017
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
NRA przyjmuje zaproszenie do uczestnictwa w obradach okrągłego stołu branży aptecznej
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 

Serwis informacyjny, czwartek 23/02/2017
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych (styczeń – listopad 2016 r.)
GIF: Decyzja nr 15/WC/2017 – Tezeo HCT
GIF: Decyzja nr 14/WC/2017 – CosmoFer
Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2017 r.

 

Serwis informacyjny, piątek 24/02/2017
GIF: Decyzja nr 1/D/2017 – Dolcontral
GIF: Decyzja nr 17/WC/2017 – Hydroxyzine hydrochloride injection USP
GIF: Decyzja nr 16/WC/2017 – Hydroxyzine hydrochloride injection USP
BCC: Nowy rok – nowe wyzwania
AOTM: Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 6 luty 2017 roku
AOTM: Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 23 stycznia 2017 roku

 

Serwis prawny, projekty
Nowy dokument: Protokół z posiedzenia Komisji Prawniczej do Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
Nowa wersja: Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (zawieszenie ZSMOPL)
POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY