SiteLock

WIADOMOŚCI 23-27.01.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, poniedziałek 23/01/2017
NIA: Zmiany w Prawie farmaceutycznym to przemyślany i potrzebny krok
PASMI: Pacjenci bez dostępu do leków stosowanych doraźnie
Uwagi INFARMY do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
INFARMA w dyskusji o priorytetach w ochronie zdrowia 2017
GIF: Decyzja nr 7/WC/2017 – Klacid
Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie wytycznych dotyczących nazewnictwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi

 

Serwis informacyjny, wtorek 24/01/2017
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych (styczeń – październik 2016 r.)
GIF: Decyzja nr 8/WC/2017 – Thiamine Hydrochloride

 

Serwis informacyjny, środa 25/01/2017
GIF: Decyzja nr 9/WC/2017 – Nicorette Classic Gum
Zmiany personalne w Ministerstwie Zdrowia
NIA: Poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego trafi na posiedzenie plenarne Sejmu
List otwarty władz ZPP do Posłów na Sejm RP

 

Serwis informacyjny, czwartek 26/01/2017
PharmaNET: Apteka dla aptekarza nie znalazła poparcia posłów

 

Serwis informacyjny, piątek 27/01/2017
LEWIATAN: Pracodawcy bronią zawodu technika farmaceutycznego
SIRPL: ”Tak” dla refundacji importu równoległego
SIRP: Zmiany w prawie farmaceutycznym
AOTM: Protokół nr 45/2016 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 19 grudnia 2016 roku

 

Serwis prawny, projekty
Nowy dokument: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, przedłożony do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów
POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY