SiteLock

WIADOMOŚCI 24.04-01.05.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, poniedziałek 24/04/2017
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych (styczeń 2017 r.)
MZ: Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r.
LEWIATAN: Pracodawcy krytykują decyzję Senatu dotyczącą aptek

 

Serwis informacyjny, wtorek 25/04/2017
NIA: List do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne
Komunikat NFZ w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

 

Serwis informacyjny, środa 26/04/2017
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
MZ: Informacja ws. zmian dopłat pacjentów do leków zawierających substancje czynne walganycklowir oraz kwas mykofenolowy

 

Serwis informacyjny, czwartek 27/04/2017
NIA: Uchwała Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ws. zaprzestania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny
ZPP: Apteka jednak nie dla pacjenta! Polacy przeciwni ograniczeniom dotyczącym rynku aptek w nowym Prawie farmaceutycznym
GIF: Decyzja nr 32/WC/2017 – VENOMENHAL
GIF: Decyzja nr 31/WC/2017 – Albiomin 20 %
Lewiatan apeluje do prezydenta o weto w sprawie aptek
PZ: Potrzebne kampanie na temat szczepień
MZ: Wyjaśnienie w sprawie leków immunosupresyjnych

 

Serwis informacyjny, piątek 28/04/2017
Sprostowanie błędu w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r.
AOTM: Protokół nr 12/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 27 marca 2017 roku
GIF: Decyzja nr 33/WC/2017 – Cetirizine Dr. Max
INFARMA: Relacje pacjent – branża farmaceutyczna oparte o dialog i zrozumienie potrzeb
INFARMA: Etyka i jawność priorytetem działania branży
KRSiO: Po Walnym Zgromadzeniu
URPL: Nadzwyczajne spotkanie w Europejskiej Agencji Leków w sprawie konsekwencji Brexit

 

Serwis prawny, projekty
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety – rozporządzenie podpisane

 

Serwis informacyjny, opracowania pharmalogica.pl
Liczba aptek w Polsce – stan na dzień 01.05.2017 r.
POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY