SiteLock

WIADOMOŚCI 05-13.10.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, piątek 13/10/2017

Stanowisko PASMI w zakresie projektu zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we wrześniu 2017 r.

Serwis informacyjny, środa 11/10/2017

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Serwis informacyjny, poniedziałek 09/10/2017

Komunikat GIF w sprawie informacji przedstawianych w zgłoszeniu wady jakościowej produktu leczniczego

Serwis informacyjny, piątek 06/10/2017

97. Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Serwis informacyjny, czwartek 05/10/2017
XV–lecie powstania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

100 dni „Apteki dla Aptekarza”: Rewolucja, czy stabilizacja rynku farmaceutycznego?

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

100 dni apteki dla aptekarza, czyli mniej konkurencji, mniej aptek i wyższe ceny

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY