SiteLock

WIADOMOŚCI 27-31.03.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, środa 29/03/2017
Pismo Ministerstwa Finansów, stanowiące odpowiedź na pismo NIA ws. wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym brzmieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
GIF: Decyzja nr 3/WS/2017 – Rovamycine
GIF: Decyzja nr 25/WC/2017 – Levalox
MZ: Komunikat w sprawie refundacji długodziałających (pegylowanych) czynników stymulujących wzrost kolonii granulocytów (G-CSF)

 

Serwis informacyjny, czwartek 30/03/2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

 

Serwis informacyjny, piątek 31/03/2017
AOTM: Protokół nr 9/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 6 marca 2017 roku
AOTM: Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 20 lutego 2017 roku
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2017 r.
URPL: Informacja z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zalecenia zawieszenia ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków, których badania przeprowadzono w Micro Therapeutic Research Labs
Szczepienia. NIL, GIS i NIZP – PZH piszą do Prezesa TVN
INFARMA: Starzenie się społeczeństwa – wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia

 

Serwis prawny, projekty
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt z 23.03.2017)

 

Serwis informacyjny, opracowania pharmalogica.pl
Liczba aptek w Polsce – stan na dzień 01.04.2017 r.
POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY