SiteLock

WIADOMOŚCI 30.01-03.02.2017 – newsletter

Serwis informacyjny, poniedziałek 30/01/2017
LEWIATAN: Ograniczenie sprzedaży leków poza aptekami odczują firmy

 

Serwis informacyjny, wtorek 31/01/2017
URPL: Biuletyn Roczny Produktów Leczniczych 2016

 

Serwis informacyjny, środa 01/02/2017
Izba POLMED zaprasza do szerokiego dialogu na temat rynku i planowanej reformy refundacji wyrobów medycznych

 

Serwis informacyjny, czwartek 02/02/2017
List otwarty Naczelnej Rady Aptekarskiej do Parlamentarzystów
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zmiana podziału kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

 

Serwis informacyjny, piątek 03/02/2017
URPL: Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mensil
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych
BCC: Podsumowanie roku i ustalenie celów na 2017
GIF: Decyzja nr 10/WC/2017 – Vidotin
Współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

 

Serwis informacyjny, opracowania pharmalogica.pl
Liczba aptek w Polsce – stan na dzień 01.02.2017 r.
POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY